ПРОДУКТИ

Машина за обмяна на банкноти и монети в жетони
(CHANGE MACHINE)

Машината за продажба (обмяна) на жетони е подходящо и удобно решение на места, където има събрани повече устройства и услуги на самообслужване. Режима на работа е 24/7 , което го прави изключително подходящ за монтаж на обекти, за които се желаее да са денонощно на разположение на крайния потребител, без намесата на служители. Наличието на монетен механизъм и банкнотен валидатор го прави гъвкав и удобен за употреба. С цел вандалоустойчивост, корпуса е масивен, с едновременно захващане за земя и стена. Ключалката е секретна, с тристранно заключване. Разполага с ярко светеща табела с надпис „ЖЕТОНИ“, с цел по-лесно да бъде забелязана от потребителите. Предния панел от черен плексиглас придава елегантна и модерна визия на машината.

Описание:

 • Метална кутия с тристранно заключване;
 • LED дисплей;
 • Банкнотен валидатор;
 • Монетен механизъм;
 • Хопър;
 • Управляващ микропроцесорен модул: Захранващ блок и платка-дисплей с функционални бутони за допълнителни настройки;
 • Възможност за поставяне на касов апарат (ФУВАС).

Параметри:

 • Настроеваема цена на жетони;
 • Броячи за паричните движения и продадени жетони-възможност за зануляване;
 • Индикатор за намаляване броя на жетоните;
 • Капацитет на стакер за банкноти: До 300 броя банкноти.
 • Капацитет на хопъра: До 1000 броя жетони.
 • Захранващо напрежение: 220VAC/50Hz;

 

 


Таймерна система и контролно табло за управление на перални машини на самообслужване

544t5
Таймерна система и контролно табло за управление на перални машини, работеща автономно, 24 часа/7 дни в седмицата. Предназначена е да контролира до 12 перални машини на самообслужване. Налични са 12 цени и 12 броя времена . Всички се настройват по отделно, индивидуално за всяка пералня, посредством функционални потребителски бутони.

Описание:

Метална кутия с ключалка;

 • LCD дисплей;
 • Монетник;
 • Клавиатура;
 • Хопър;
 • Индикация за свободни/заети перални;
 • Платка-микропроцесорен таймер с функционални бутони;
 • Захранващ блок 220VAC-12VDC;
 • Клеми комуникация – RS485;
 • Клеми захранване;
 • Предпазител.

Захранващо табло:

 • Метална кутия с ключалка;
 • Клеми захранване 220VAC – вход;
 • Клеми захранване L – изход;
 • Клеми захранване N – изход;
 • Релета;
 • Клеми комуникация – RS485;
 • Предпазители;
 • Контролна платка;
 • Захранващ блок 220VAC-12VDC;

Параметри:

Настроеваеми:

 • До 12 броя независими цени;
 • До 12 броя независими времена;
 • Възможност за настройки каналите на монетника;
 • Брояч за паричните движения и продажби - възможност за зануляване;
 • Захранващо напрежение: 220VAC /50Hz ±5%;
 • Вход: 220VAC;
 • Изходи: Изход L; Изход N;

Таймерна система за управление на душ кабини на самообслужване

time_box_shower_cabins_small_image

Таймерна система за управление на три душ кабини на самообслужване. Контролира използването на топлата вода за определено време срещу предварително заплащане. Притежава следните параметри и възможностти:
 
 •  Три независими настроеваеми цени;
 •  Три независими настроеваеми времена;
 •  Един общ монетен механизъм без връщане на ресто;
 •  Контрол на топлата вода чрез магнет-вентили;
 •  Ясна и нформативна за потребителя индикация:
      -  4-ри редов LCD дисплей;
      -  Вандалоустойчиви бутони с подсветка за избор на душ;
 •  Микропроцесорно управление;
 •  Вградено меню за индивидуална настройка на системата;
 •  Меню за отчети (времето на работа и паричните движения);