ПРОДУКТИ

ТАЙМЕРНА СИСТЕМА С МОНЕТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМИВКИ „CT-CARWASH-2IN1"

cw_system_2in17u
Таймерна система с монетен механизъм, служеща да управлява автомивка на самообслужване, автономно, без намесата на служител.
Системата е с две независими програми и е предназначена да управлява две устройства едновременно, с един монетен механизъм. Например: две прахосмукачки или прахосмукачка и водоструйка и др.
Два СТАРТ бутона, две цени, два независими таймера и един монетен механизъм.
Четиризнаков седемсигментен LED дисплей, цветово разделен, за разграничаване на време и цена за всяка програма.

Описание:

 • Метална кутия с ключалка - 300x250x200mm;
 • Четиризнаков LED дисплей - цветово разделен;
 • Електронен монетен механизъм;
 • Управляваща платка-два таймера;
 • Захранваща платка;
 • 2 СТАРТ Бутона;
 • Възможност за поставяне на ФУВАС.

Параметри:

 • Две независими програми;
 • Настроеваеми цени и време: Две независими цени, две времена;
 • Инкасо брояч-зануляем;
 • Две релета: Изход 1 и Изход 2: EMR 5A;
 • Захранващо напрежение 220VAC/50Hz или 12÷24 VAC 50Hz;

ТАЙМЕРНА СИСТЕМА С МОНЕТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМИВКИ „CT-CARWASH1.0"

78

Таймерна система с монетен механизъм, служеща да управлява автомовка на самообслужване, автономно, без намесата на служител. Дава възможност на потребителя да използва две различни програми в една клетка от автомивка на самообслужване.

Системата е с две програми, един СТОП бутон, един таймер и монетен механизъм.

Начина на Превключване на програмите се определя от менюто на устройството.

Работата на СТОП бутона се програмира от менюто на устройството.

Описание:

 • Метална кутия с ключалка - 300x200x150mm;
 • Четиризнаков LED дисплей;
 • Електронен монетен механизъм;
 • Управляваща платка-микропроцесорен таймер;
 • Захранваща платка;
 • 3 броя бутони;
 • Възможност за поставяне на ФУВАС.

Параметри:

 • Две програми;
 • Настройка на начина на работа на програмите;
 • Настройка на поведението на СТОП бутона;
 • Настроеваеми цени и време:
 • Две цени - независими, за всяка една програма;
 • Две времена - независими, за всяка една програма;
 • Инкасо брояч-зануляем;
 • Две релета:
  Изход 1 и Изход 2: EMR 5A;
 • Захранващо напрежение 220VAC/50Hz или 12÷24VAC 50Hz;

УНИВЕРСАЛНА ТАЙМЕРНА СИСТЕМА С МОНЕТЕН МЕХАНИЗЪМ „COINTIMER1.1"

time_box_cointimer1-1
Универсална таймерна система с монетен механизъм, служеща да управлява автономно, електрически устройства с различни функции и предназначение, без намесата на служител:
- Автомивки;
- Перални;
- Телевизори;
- Тоалетни;
- Масажни столове;
- Душ кабини;
- Прахосмукачки;
- Компютри;
- Сауни;
И други.

Описание:

 • Метална кутия с ключалка - 250x200x150mm;
 • Четиризнаков LED дисплей;
 • Електронен монетен механизъм;
 • Управляваща платка - микропроцесорен таймер;
 • Захранваща платка;
 • Възможност за поставяне на ФУВАС.

Параметри:

 • Две независими цени - настроеваеми;
 • Две независими времена - настроеваеми;
 • Инкасо брояч - зануляем;
 • Захранващо напрежение 220VAC/50Hz;
 • Две релета: Изход 1:220VAC/5A; Изход 2:EMR 5A;

ТАЙМЕРНА СИСТЕМА С МОНЕТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМИВКИ „CT-CARWASH2.0"

98
Таймерна система с монетен механизъм, служеща да управлява автомивка на самообслужване, автономно, без намесата на служител.
Системата е с четири независими програми, всяка от която е с индивидуално задаване на цена и време. Един СТОП бутон, индикация за използвана програма, LCD дисплей за изписване на избраната програма, въведения кредит и оставащо време.
Има възможност за конфигуриране на изходите и параметрите на програмите. Функционалността на СТОП бутона се конфигурира от потребителското меню.

Описание:

 • Метална кутия с ключалка-300x400x200mm;
 • LCD дисплей;
 • Електронен монетен механизъм;
 • Управляваща платка-четири таймера;
 • Захранваща платка;
 • 4-ри програмни бутона;
 • 1 СТОП бутон;
 • Възможност за поставяне на ФУВАС.

Параметри:

 • Четири независими програми;
 • Настроеваеми цени и време:
  - четири независими цени,
  - четири времена;
 • Инкасо брояч-зануляем;
 • Четири изхода - конфигурират се софтуерно, според изискванията;
 • Захранващо напрежение 220VAC/50Hz или 12÷24VAC 50Hz